Verilen Eğitimler

Dedektör köpeklerin yetiştirilerek göreve hazırlanmalarının yanı sıra, çalıştıkları süre boyunca da yüksek performans sergilemelerine özel önem atfeden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gerek dedektör köpeklerin gerekse köpek idarecilerinin her zaman göreve hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla farklı düzeylerde ve branşlarda eğitimler tertip etmektedir. Merkezde yıllık olarak ortalama 40 adet dedektör köpek ve idarecisine eğitim verilmektedir.
Köpek Eğitim Merkezi’nde aynı zamanda, diğer kolluk birimlerinin dedektör köpek ihtiyacını karşılamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının eğitmenleri tarafından dedektör köpek ve idareci eğitimleri verilmektedir.

I-Seviyelerine Göre Eğitimler
  • Temel Eğitim
  • Hatırlatma Eğitimi
  • Adaptasyon Eğitimi
  • Yavru Köpek Eğitimi
II-Branşlara Göre Eğitimler
  • Narkotik Eğitim Programı
  • Çay-Tütün Eğitim Programı
  • Silah-Mühimmat-Patlayıcı Eğitim Programı
  • Asayiş Köpeği Eğitimi